موسسه خدمات نفتی بیکرهیوز میگوید تعداد حلقه چاه نفت آمریکا در هفته گذشته با کاهش 15 عددی به 847 حلقه رسیده است

این موضوع در صورت تداوم، میتواند روند رشد تولید نفت آمریکا را مهار کند ... گلوگاه حمل نفت در حوضه پرمین و افت قیمت جهانی نفت طی ماه دسامبر و اوایل ژانویه از عوامل کاهش فعالیتهای نفتی آمریکا است ... انتظار میرود با تکمیل خطوط لوله انتقال نفت ناحیه تگزاس و البته رشد قیمت نفت ناشی از توافق اوپک ، گلوگاهها برطرف شده و امکان عرضه رقابتی قیمت نفت مسیر شود.